Shkolla është vend i paqes

Aktiviteti është pjesë e sfidës së Transformimit Shoqëror Digjital. Projekti është financuar nga Ambasada e Mbretërisë së Holandës në Kosovë ndërkaq është sponzorisuar nga Qendra për Arsim e Kosovë dhe Dokufest dhe është zbatuar nga EDUCO.

Fuqizojmë individët dhe komunitetet për të arritur potencialin e tyre të plotë

Qëllimi i Edukimit për Zhvillim dhe Shtirje Kulturore - EDUCO është të promovojë akses në arsim cilësor dhe mundësi shkëmbimi kulturor në komunitetet në mbarë vendin. Ne besojmë se arsimi është një e drejtë themelore e njeriut dhe një mjet i fuqishëm për zhvillimin personal dhe shoqëror. Nëpërmjet programeve tona, ne përpiqemi të fuqizojmë individët dhe komunitetet për të arritur potencialin e tyre të plotë dhe për të dhënë kontribute pozitive për shoqëritë e tyre.
Kualiteti i ajrit

Senzori në zyret tona tregon kualitetin e ajrit në kohë reale.

KONTUR 2024

Do të mbahet nga 27-29 shtator 2024, do të shërbejë si një platformë për ekspertët, praktikuesit dhe palët e interesuara për të shkëmbyer njohuri, ide dhe bashkëpunime në mënyra të ndryshme për të përmirësuar industrinë e turizmit.

Edukim dhe Trajnim

Aktivitete që synojnë të mbështesin edukimin, trajnimin, si dhe në ndihmesë për zhvillim të kapaciteteve personale dhe profesionale për individë dhe komunitete.

Donatorët dhe Partnerët